Services

תחומי פעילות

ליווי אישי וארגוני

אימון אישי 1:1
המותאם לאתגרים המתלווים לכל אחד משלבי מסע הפרישה

ליווי ארגוני
למנהלות HR במהלכי התייעלות ופרישה

קורסים וסדנאות

הכרות לימודית, מקצועית וחווייתית
עם שלבי מסע הפרישה ומשמעותם.
הקורסים והסדנאות מודולריים ומותאמים לכל עסק וארגון. 

הרצאות וימי עיון

הרצאה למנהלים ועובדים.
פרקטית, מעוררת השראה מייצרת תנועה ומניעה לפעולה.
איפה נוגעת הפרישה בסיפור האישי שלי
ולמה כל כך חשוב להיות מוכנים?

Audience

תחומי הפעילות עבור:

א.נשים בתהליכי פרישה

פרישה מוקדמת, 
פרישה לגמלאות,
הפסקת עבודה, מעברי קריירה

HR ארגוני

הטיפול בפרישה וסיום עבודה 
כחלק ממחזור חיי העובדים.ות, רווחתם
והתרבות הארגונית בכלל

יועצים פנסיונים ופיננסיים

ליווי תכנון פרישה
ומתן מענה
כלכלי |מיסוי| תכנוני

עורכי דין

הסדרת היבטי העברות
בין-דוריות, צוואות, 
הסכמי יורשים 
וייפוי כוח מתמשך

סוכני ביטוח

מיפוי ביטוחים קיימים,
התאמה והסדרת
תוכנית ביטוחית

Mentoring

ליווי אישי וארגוני

תהליך אימון אישי המותאם לאתגרי מסע הפרישה

פרונטאלי או באמצעות ZOOM
באמצעות מפגשים אישיים, במרחב בטוח, נעבד ביחד את אירוע הפרישה 
המתקיים בהווה או צפוי להתרחש, נגדיר ונדייק את המטרה שלך בתהליך, 
נזהה ונכיר מחדש את היכולות, הכישרונות, המיומנויות והכוחות, 
כמו גם את האמונות החוסמות והמעכבות התנהלות מיטבית. 
נבנה תוכנית פעולה ריאלית ומפורטת לפרק חיים חדש, משמעותי ובעל ערך עבורך
ונצא לדרך.

ליווי ארגוני

שלב הפרישה והפרידה מעובד, מתרחש לאחר שנים רבות של מחויבות, מסירות
ומחוברות לארגון שהעניק ואפשר לעובדיו מענה כלכלי, תעסוקתי וחברתי ובתוך כך,
זהות, השתייכות, אתגר, משמעות 
ומעמד.
בנקודת מפנה זו, ליווי נכון, מקצועי, ערכי וחוויתי המותאם לצורך הארגוני והאישי,
יאפשר לפורשים ולפורשות להיערך נכון, להעריך ולהוקיר את ההשקעה והעיטוף.

ליווי מהלכי ההתייעלות הארגוניים, מותאם לארגון ולצרכיו,
מאפשר שמירה על מדד אמון העובדים, על המחוברות הארגונית,
 יכולת גיוס עובדים חדשים, רתימת הפורשים לשגרירי הארגון ושמירה על מותג המעסיק

Seminars

קורסים וסדנאות

הכרות לימודית, מקצועית וחווייתית עם שלבי מסע הפרישה ומשמעותם: 
מתהליך קבלת ההחלטה, דרך משמעות הסיום, הפרידה והשינוי, 
תוך התייחסות למערכות היחסים המשפחתית והזוגית 
ועד לחשיבות המשמעות, ההגשמה והערך שיהיו מנת חלקם של החיים בפרק החדש.
בנוסף, הקניית ידע, ערך וכלים מעשיים על ידי מומחי תוכן בתחומים
 הפיננסיים-פנסיוניים, המשפטיים והביטוחיים.

Lectures

ימי עיון והרצאות

הרצאה שמספרת סיפורי מסעות פרישה, 
מאפשרת הסתכלות על נקודות האושר והכאב, 
הסיכויים והסיכונים שטמונים בדרך ו…
למה כל כך חשוב להתכונן אליה ולהיות מוכנים לכבודה?

Scroll to Top